Úvod
Nabídka služeb
Historie Minop
Reference
Kontakt
 

1995
Společnost MINOP byla založena jako obchodní a realitní společnost, s právní subjektivitou společnost s ručením omezeným.


1997
Rozšíření činnosti společnosti o rekonstrukce elektroinstalace v bytových domech a následně o komplexní dodávky elektroinstalací.


2002
Vstup společnosti do Českého sdružení pro dodávky dopravních systémů jehož členy jsou SUDOP PRAHA a.s., ŽS Brno a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ a.s., ELTODO a.s., OPTIMUS BROKERS s.r.o., DT výhybkárna a mostárna spol. s r.o., AŽD Praha s.r.o.


2003
Rozšíření nabídky společnosti o dodávky služeb v oblasti přelakování vozidel, stavebních strojů a těžké techniky, průmyslových areálů, nátěrů lodí a v neposlední řadě rekonstrukcemi provozu třídíren kameniva v lomech.


2004
Zahájení dodávek systémů vizuelního styku a logistického zajištění technologií investičních celků. Rozšířování nabídky služeb a dodávek technologií není zdaleka ukončeno.